Povečanje snovne in energetske učinkovitosti 2020-2022

Naložba v vašo prihodnost

V podjetju NOČITVE ANGELINA Zofija Škrabl s.p. se ukvarjamo z optimizacijo poslovanja – zniževanjem stroškov energije, ki jo potrebujemo pri izvajanju turističnih storitev. S tem namenom smo pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru javnega razpisa MGRT:

»PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI«

V okviru aktivnosti povezanih z energetsko prenovo objektov »ANGELINA – ENERGETSKA SANICIJA OBJEKTOV 2020-2022« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

– izdelali bomo sončno elektrarno za samooskrbo z električno energijo,

– zamenjali bomo ogrevalni sistem na plin in ga nadomestili s toplotno črpalko zrak – voda,

– zamenjali bomo del razsvetljave – vgradnja varčnih LED svetilk,

– dodatno bomo odebelili sloj izolacije na fasadi,

– zamenjali bomo okna in vgradili energetsko učinkovita okna,

– nabavili bomo stiskalnico za stiskanje odpadkov – papirja in plastike,

– zgradili bomo betonski zbiralnik meteorne vode.

Termin izvajanja projekta: 01.04.2020 do 31.03.2022

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije MGRT v višini 144.091,95 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvojwww.eu-skladi.si