Statusno preoblikovanje podjetja 2022

Naložba v vašo prihodnost

V podjetju NOČITVE ANGELINA Zofija Škrabl s.p. se ukvarjamo z izvajanjem turizma – ponujamo prenočišča v naravnem okolju Rogaške Slatine. Zaradi želje po pridobitvi konkurenčne prednosti pred drugimi konkurenti, smo investirali v izgradnjo lastnega bazena, izdelali smo sprehajalno pot z zelišči in dišavami, pridobili smo certifikat EKO Marjetica. Izvedli smo tudi energetsko prenovo namestitvenih kapacitet in optimizacijo poslovanja tako na nabavni kot tudi na prodajni strani. Zaradi zahtev kupcev in želje po dvigu verodostojnosti podjetja predvsem do tujih poslovnih partnerjev potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja statusno preoblikovanje iz statusne oblike s.p. v d.o.o. V ta namen bomo izvedli univerzalno statusno preoblikovanje podjetja in prenesli celotno poslovanje iz s.p. na d.o.o. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo statusnega preoblikovanja v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

PRVAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Statusno preoblikovanje podjetja Nočitve Angelina Zofija Škrabl s.p.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

– pregled obstoječega poslovanja in priprava potrebnih računovodskih izkazov za preoblikovanje,

– revidiranje računovodskih izkazov,

– priprava vseh pravnih aktov potrebnih za preoblikovanje,

– overjanje dokumentov pri notarju,

– ureditev registracije novega podjetja pri pristojnih organih.

 

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje APM Posvet Ana Pogačnik s.p.

 

Termin izvajanja projekta: 09.2022 do 12.2022

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvojwww.eu-skladi.si