Digitalizacija poslovanja 2020

Naložba v vašo prihodnost

V podjetju NOČITVE ANGELINA Zofija Škrabl s.p. se ukvarjamo z izvajanjem turizma – ponujamo prenočišča v naravnem okolju Rogaške Slatine. Zaradi želje po pridobitvi konkurenčne prednosti pred drugimi konkurenti, smo investirali v izgradnjo lastnega bazena, izdelali smo sprehajalno pot z zelišči in dišavami, pridobili smo certifikat EKO Marjetica, sedaj pa vse to želimo tudi tržiti na tujih trgih. Pri izvajanju promocije in delu z našimi dobavitelji smo se usmerili tudi v optimizacijo poslovanja tako na nabavni kot tudi na prodajni strani. S tem namenom smo kandidirali in tudi pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru razpisa javne agencije SPIRIT SLOVENIJA:

JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »E-POSLOVANJE 2019-2022« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

– izdelali bomo platformo za elektronsko poslovanje z dobavitelji. Platforma bo omogočala delno avtomatizacijo dela, hiter in zaščiten prenos podatkov med nami in partnerjem,

– prenovili bomo spletno stran Nočitve Angelina z aktualizacijo ponudbe za tuje trge in izdelali študijo celostnega digitalnega nastopa podjetja,

– izdelali bomo spletno trgovino za prodajo izdelkov BIO dišav, čajev in prehranskih izdelkov iz lokalnega okolja in izdelali logistični koncept dobav izdelkov na tujem trgu,

– izdelali bomo produktno prodajni video naše celotne turistične ponudbe v slovenskem in tujem jeziku,

– izvedli bomo usposabljanje za dvig kompetenc zaposlenih na področju digitalnega poslovanja s strankami.

Termin izvajanja projekta: 01.01.2020 do 15.08.2020

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije SPIRIT Slovenija so v višini 27.020 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvojwww.eu-skladi.si